CA   ES   EN

La Garrotxa

La Garrotxa: 33 minuts fins a l'AP7 autopista del Mediterrani que connecta amb França, 38 minuts fins a l'estació del AVE Figueres Vilafant, 48 minuts fins a l'aeroport de Girona, 60 minuts fins a la frontera amb França i 75 minuts fins a Barcelona per la C17 i C37
 

Activitat Econòmica

Saps quina tipologia d'empreses hi ha a la Garrotxa?
En busques alguna de concreta?

Espais

Necessites una nau o un solar?
Mira aquí quins hi han desocupats!

Polígons

La Garrotxa te 16 polígons industrials ubicats en 10 municipis  i 60 zones industrials repartides per tota la comarca.
Vols comparar quins serveis hi ha a cada  un? Entra!
 
En col·laboració amb
Amb el confinançament de Generalitat de Catalunya Servei d'Ocupació de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social
close
close

Avis legal i política de privacitat

Protecció de dades

DINAMIG, agència d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa (d’ara endavant DinàmiG), garanteix la confidencialitat de les dades personals proporcionades pels usuaris, o que es poden obtenir durant la navegació pels llocs web, i el tractament d’aquestes dades d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular d’acord amb el Reglament (UE) i les directrius de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties digitals, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques, que implementen les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals i vetlla per garantir un ús i un tractament correcte de les dades personals de l’usuari.

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat, i els usuaris són informats que el responsable de processar-les és DinàmiG, amb domicili social al carrer de Tomàs de Lorenzana 15, 17800 Olot, Girona, amb CIF: P1700098E. Correu electrònic de contacte: info@dinamig.cat. DinàmiG té un delegat de Protecció de Dades,  el correu de contacte del qual és dpd@olot.cat. S’informa els usuaris de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com del dret a limitar el tractament de les seves dades o oposar-s’hi, i a retirar el consentiment prestat, en qualsevol moment.

Avís legal

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de DinàmiG atribueix la condició d’USUARI que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, siguin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

DinàmiG proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyen al mateix DinàmiG i als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que DinàmiG ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu; també es compromet a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic i il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de DinàmiG, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris i, si escau, utilitzar-los, i modificar o manipular els seus missatges. DinàmiG es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra joves o infants, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per ser publicats. En qualsevol cas, DinàmiG no serà responsable de les opinions abocades a la xarxa pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

DinàmiG, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en  aquesta pàgina (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) de titularitat de DinàmiG o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets estan reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de tots o una part dels continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de DinàmiG. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin de titularitat de DinàmiG. L’USUARI podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de DinàmiG.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

DinàmiG no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar; a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

DinàmiG es reserva el dret d’efectuar, sense  cap avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquest portal com la forma en la qual hi apareguin presentats o localitzats.

ENLLAÇOS

En el cas que a dinamig.cat es disposessin enllaços o  hipervincles a altres llocs d’Internet, DinàmiG no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. DinàmiG no assumirà, en cap cas, la responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertany a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests  hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

DinàmiG es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instàncies pròpies o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.

GENERALITATS

DinàmiG perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

DinàmiG podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sempre que siguin degudament publicades aquí.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre DinàmiG i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat d’Olot.

close

Responsabilitat Social Empresarial a la Garrotxa

La Garrotxa vol impulsar i consolidar un model de gestió responsable per a tot el teixit empresarial i econòmic del territori. Per a l’assoliment d’aquest objectiu el 2018 es va portar a terme per primer cop l’organització i celebració d’una jornada dedicada al territori responsable: “Garrotxa, territori socialment responsable (TSR)”.

Aquesta jornada té l’objectiu d’acostar el projecte TSR a organitzacions molt diverses per tal que incorporin de manera voluntària la responsabilitat social empresarial. Està adreçada tant a petites empreses com a mitjanes i grans, i també a persones tant de l’àmbit públic com privat, amb la finalitat d’afavorir una generalització de bones pràctiques, un reconeixement social i la configuració d’espais de trobada, canals d’interrelació i marcs de negociació en què els valors de la responsabilitat social hi siguin preponderants.

https://garrotxaresponsable.dinamig.cat/

 

Eina de memòries de sostenibilitat de la Garrotxa basada en el Codi de Gestió Sostenible

Aquesta eina de seguiment promou la implantació de polítiques o accions de gestió socialment responsable a les organitzacions públiques i privades de la Garrotxa, com a fórmula per contribuir al desenvolupament sostenible.

Consta de 29 compromisos, que defineixen de forma general les mesures que les empreses han d’adoptar per implantar una política d’RSE i que constitueixen la declaració de principis de l’empresa o organització davant els seus grups d’interès. Aquests compromisos es concreten en 158 indicadors qualitatius i quantitatius, que permeten mesurar el nivell de compliment i que són, en si mateixos, un impuls cap a la millora contínua.

L’elaboració de la memòria de sostenibilitat segons el Codi de gestió sostenible implica un reconeixement de l’empresa en la jornada anual Garrotxa, Territori Socialment Responsable, durant la qual se’n reforça la imatge i participa d’un espai compartit amb altres empreses afins.

https://cgs.dinamig.cat/index.php

 

Empreses col·laboradores amb el projecte del Garrotxa Approp

Les empreses col·laboradores amb el projecte Garrotxa Approp promouen el consum local entre els seus treballadors i treballadores, clients o grups d’interès mitjançant una eina innovadora com és una aplicació moneder. 

El Garrotxa Approp permet aplicar descomptes a establiments comercials, restaurants, allotjaments i serveis a persones adherits al projecte, i anar-los acumulant. La col·laboració consisteix en la retribució dels treballadors de l’empresa amb vals regal destinats al consum ens els establiments adherits. Aquesta iniciativa demostra una responsabilitat vers el territori i la promoció del seu teixit econòmic.

https://garrotxaapprop.com/empreses-collaboradores/